Kommunikasjonsrådgiver, forfatter og kursleder

Live Bressendorf Lindseth driver Kondor AS. Hun er forfatter, kroppsspråkspesialist og kommunikasjonsrådgiver med lang og bred erfaring innen ledelse, teambygging og arbeidsmiljøutvikling. I årenes løp har hun coachet flere ledere og team. Som kursholder er hun svært allsidig med en kompetanse som spenner fra relasjonsbygging, konflikthåndtering og samarbeid til presentasjonsteknikker og kroppsspråk som verktøy og virkemiddel. 

Hun har akedemisk bakgrunn fra psykologi, sosiologi, pedagogikk, engelsk og nordisk, og er også sertifisert Trauma Specialist av Assosiation og Traumatic Stress Specialists, (ATSS), USA og har et International Certificate in Evaluating Truthfulness and Credibility. Hun samarbeider med Oslo BHT-gruppen SA og leverer organisasjonspsykologiske tjenester til deres kunder og medlemmer.

LiveBressendorf Lindseth har hatt stor sukess som kursholder og ble i 2010 kåret til årets bedriftsinterne kursleder av Confex Norge AS. Grunnlaget for kåringen er deltakernes kursevaluering av totalt 800 kursholdere. Juryen uttalte følgende: "Vinneren oppleves som veldig levende og involverende, sikker og troverdig med masse relevant erfaring som hun elegant benytter i sin formidling. Hun er meget erfaren og dyktig til å få dialog og aktivitet blant deltakerne”

Ta Kontakt

Kroppspråkets makt (2009)

Live Bressendorf Lindseth is a body language specialist and has written the book Kroppsprøk's power.

The book's theme is non-verbal communication. The author addresses the importance of having knowledge about his own body language, because not only does the body language supplement what is said, but often it dominates the whole conversation.

In the book, the reader is confronted with several questions, including: How often do you think how the apparently simple signals you send actually affect others? Had it not been great to be able to captivate the surroundings when it really applies and experience that others listen? The author gives the reader an introduction to how we can take control of the body language and thus will be able to control the signals we communicate.

Kontaktinformasjon

Adresse : Olaf Bulls vei 8B, 0765 Oslo
Tlf : +47 45 20 33 35
E-post : lbl@kondor.no
Åpningstider - Mandag til fredag 09-16:00