Ønsker du å vite mer om lederutvikling og kurs innen kommunikasjonsstrategier og kroppsspråk? Planlegger bedriften en dag med teambuliding med fokus på teamarbeid og arbeidsutvikling? Live Bressendorf Lindseth er en anerkjent kursholder med svært allsidig og lang erfaring som både coach, kursleder, og foredragsholder. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Adresse : Olaf Bulls vei 8B, 0765 Oslo

Tlf : +47 45 20 33 35

Epost : lbl@kondor.no

Åpningstider : Mandag til fredag 09-16:00

presentasjon om kommunikasjon

Kroppspråkets makt (2009)

Live Bressendorf Lindseth is a body language specialist and has written the book Kroppsprøk's power.

The book's theme is non-verbal communication. The author addresses the importance of having knowledge about his own body language, because not only does the body language supplement what is said, but often it dominates the whole conversation.

In the book, the reader is confronted with several questions, including: How often do you think how the apparently simple signals you send actually affect others? Had it not been great to be able to captivate the surroundings when it really applies and experience that others listen? The author gives the reader an introduction to how we can take control of the body language and thus will be able to control the signals we communicate.

Kontaktinformasjon

Adresse : Olaf Bulls vei 8B, 0765 Oslo
Tlf : +47 45 20 33 35
E-post : lbl@kondor.no
Åpningstider : Mandag til fredag 09-16:00